Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán - TH Khương Tiên năm 2017

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán của trường TH Khương Tiên năm 2017, các em tham khảo dưới đây:

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 5

Học kì II năm học 2016 – 2017

(Thời gian 40 phút không kể thời gian chép đề) 

Câu 1. (M1)
Số thập phân gồm 55 đơn vị, 7 phần trăm, 2 phần nghìn viết là:
A. 55, 720 B. 55, 072 C. 55,027 D. 55,702

Câu 2: (M1)
Phép trừ 712,54 - 112,54 có két quả đúng là:
A. 70,54 B. 700,54 C. 600 D. 700,54

Câu 3. (M2)
Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Giá trị của biểu thức: 136,5 – 100 : 2,5 x 0,9 là:
A. 100,5 B. 110,5 C. 100 D.105,5

Câu 4. (M1)
2 giờ 15 phút = ........phút
A. 120 phút B. 135 phút C. 215 phút D. 205 phút

Câu 5. (M2)
Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
55 ha 17 m2 = .....,.....ha
A. 55,0017 B. 55,17 C. 55, 017 D. 55, 000017

Câu 6. (M2)
Lớp học có 18 nữ và 12 nam. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?
A. 150% B. 60% C. 40% D. 80%

Câu 7. (M3)
Đặt tính rồi tính :
a/ 355,23 + 347,56                        b/ 479,25 – 367,18
c/ 28,5 x 4,3                                  d/ 24,5 : 7

Câu 8. (M3)

Tính giá trị của biểu thức:

(53,8 x 2,3) + 234,24

Câu 9. (M3)

Tìm x :

X – 23,4 = 8,4 x 2

Câu 10. (M4) Một người đi xe máy từ khởi hành từ A lúc 8 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 42 phút. Quãng đường AB dài 60km. Em hãy tính vận tốc trung bình của xe máy với đơn vị đo là km/ giờ?

Bài 11. (M4) Một đám đất hình thang có đáy lớn 150 m và đáy bé bằng đáy lớn, chiều cao bằng đáy lớn. Tính diện tích đám đất hình thang đó?

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán - TH Khương Tiên

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Đáp án

B

C

D

B

A

B

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Câu 7. (2 điểm)

Đặt tính rồi tính : 

De thi hoc ki 2 lop 5 mon Toan - TH Khuong Tien nam 2017

Câu 8. (1 điểm)

Tính giá trị của biểu thức: 
(53,8 x 2,3) + 234,24
= 123,74 + 234,24

= 357,98

Câu 9. (1 điểm)

Tìm x :
X – 23,4 = 8,4 x 2 
X – 23,4 = 16,8   

        X    = 23,4 + 16,8

        X    = 40,2

Câu 10: (1,5 điểm) Có lời giải, phép tính và tính đúng kết quả:

Bài giải:

Thời gian xe máy đi từ A đến B là

9 giờ 42 phút - 8 giờ 30 phút = 1 giờ 12 phút

Đổi 1 giờ 12 phút = 1, 2 giờ

Vận tốc trung bình của xe máy là

60 : 1,2 = 50 (km/giờ)

Đáp số: 50 km /giờ

Bài 11: (1,5 điểm) Có lời giải, phép tính và tính đúng kết quả

Bài giải:

Đáy bé hình thang.

150 : 5 x 3 = 90 (m)

Chiều cao hình thang:

150 : 5 x 2 = 60 (m)

Diện tích hình thang:

(150 + 90) x 60 : 2 = 7200 (m2)

Đáp số: 7200 m2

(Mọi cách giải khác nếu đúng đều được điểm tối đa)

(Học sinh thực hiện gộp các phép tính vẫn cho điểm tối đa) 

Theo TTHN

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán - TH Khương Tiên năm 2017

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247