Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Văn năm 2015

Đề thi tham khảo học kì 2 lớp 8 môn Văn năm 2015, đề thi gồm 2 phần: trắc nghiệm và tự luận, các em xem phía dưới đây:

Đề thi học kì 2 môn Văn lớp 8 năm 2015

I/ TRẮC NGHIỆM : ( 3.0 điểm – 12 câu , mỗi câu đúng 0,25 điểm )

    Đọc kĩ các câu sau và trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào các chữ cái câu đúng nhất.

     1/ Văn bản Đi bộ ngao du là của tác giả nào ?

              A. Ai-ma-tốp                               B. Xéc-van-tét

              C. Ru-xô                                                    D. O Hen-ri  

           2/ Bài thơ nào sau đây có hai lớp nghĩa ?

               A. Nhớ rừng        B. Khi con tu hú

              C. Quê hương         D. Tức cảnh Pác Bó

           3/ Bài thơ Tức cảnh Pác Bó thuộc thể thơ nào ?

              A. Tự do                           B. Thất ngôn tứ tuyệt

        C.  Ngũ ngôn                           D. Thất ngôn bát cú

    4/ Từ điền vào chỗ  …  trong câu thơ dưới đây trong bài Quê hương của Tế Hanh là từ nào ?

                                 Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ

                                 Màu nước xanh,  …  , chiếc buồm vôi.

        A. nồng mặn                                                            B. con thuyền

        C. chài lưới                                                              D. cá bạc     

     Đọc kĩ đoạn trích sau và trả lời tiếp câu hỏi từ câu 6 đến câu 12.

      “ Ngọc không mài không thành đồ vật; người không học không biết rõ đạo.” Đạo là lẽ đối xử hàng ngày giữa mọi người. Kẻ đi học là học điều ấy. Nước Việt ta, từ khi lập quốc đến giờ, nền chính học đã bị thất truyền. Người ta đua nhau lối học hình thức hòng cầu danh lợi, không còn biết đến tam cương, ngũ thường. Chúa tầm thường, thần nịnh hót. Nước mất, nhà tan đều do những điều tệ hại ấy.

 […] Phép dạy, nhất định theo Chu Tử. Lúc đầu học tiểu học để bồi làm gốc. Tuần tự tiến lên học đến tứ thư, ngũ kinh, chư sử. Học rộng rồi tóm lại cho gọn, theo điều học mà làm. Họa may kẻ nhân tài mới lập được công , nhà nước nhờ thế mà vững yên. Đó mới thực là cái đạo ngày nay có quan hệ tới lòng người. Xin chớ bỏ qua. 

      Đạo học thành thì người tốt nhiều; người tốt nhiều thì triều đình ngay ngắn mà thiên hạ thịnh trị.

      Đó là mấy điều thành thật xin dâng. Chẳng quản lời nói vu vơ, cúi mong Hoàng thượng soi xét.

      Kẻ hèn thần cung kính tấu trình.

 ( Ngữ văn 8, tập hai) 

        5/ Đoạn trích trên được trích từ văn bản nào ?

            A. Chiếu dời đô                         B. Nước Đại Việt ta

            C. Hịch tướng sĩ                         D. Bàn luận về phép học

        6/ Tác giả đoạn trích trên là ai ?

            A. Nguyễn Thiếp                                            B. Trần Quốc Tuấn

            C. Lí Công Uẩn                                     D. Nguyễn Trãi        

       7/ Câu : Nước mất, nhà tan đều do những điều tệ hại ấy  là kiểu câu gì ?

 A. Câu nghi vấn                              B. Câu trần thuật                 

            C. Câu cầu khiến                    D. Câu cảm thán

       8/ Câu : Xin chớ bỏ qua là kiểu câu gì ?

            A. Câu nghi vấn                                   B. Câu cảm thán

            C. Câu cầu khiến                                         D. Câu trần thuật     

       9/ Mục đích của hành động nói trong câu : Kẻ hèn thần cung kính tấu trình là :

           A. hứa hẹn                                                       B. điều khiển

           C. hỏi                                                                           D. trình bày

      10/ Vai hội thoại trong lời xưng hô giữa kẻ hèn thần với Hoàng thượng thuộc quan hệ nào ?

           A. Quan hệ ngang hàng                                                B. Quan hệ quen biết

           C. Quan hệ trên dưới                                                 D. Quan hệ thân tình

     11/ Trong những câu sau, câu nào có tác dụng sắp xếp trật tự từ là liên kết với những câu khác

          trong văn bản :

           A. Đạo là lẽ đối xử hàng ngày giữa mọi người. Kẻ đi học là học điều ấy.

           B. Lúc đầu học tiểu học để bồi làm gốc. Tuần tự tiến lên học đến tứ thư, ngũ kinh, chư sử.

 C. Đó mới thực là cái đạo ngày nay có quan hệ tới lòng người. Xin chớ bỏ qua. 

 D. Đó là mấy điều thành thật xin dâng. Chẳng quản lời nói vu vơ, cúi mong Hoàng thượng soi xét.

     12/ Tác dụng của việc sắp xếp trật tự từ trong câu : Học rộng rồi tóm lược cho gọn, theo điều học mà làm .?

 

           A.Thể hiện thứ tự trước sau của các hoạt động.      B. Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm, sự việc.

          C. Liên kết với những câu khác trong văn bản.     D. Đảm bảo sự hài hòa về ngữ âm.   

       B/ Tự luận : ( 7 đ )

            Em hãy giải thích ý nghĩa của câu ca dao :

                    “Bầu ơi thương lấy bí cùng

                 Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”.

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 8 môn Văn năm 2015

A/ Trắc nghiệm : ( 12 câu , mỗi câu 0,25 điểm, tổng cộng  3 điểm )

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

C

A

B

D

D

A

B

C

D

C

B

A

      B/ Tự luận : ( 7 đ )

          HS làm được bài văn giải thích về một câu ca dao quen thuộc.

       + Hình thức : ( 1 đ )

-          Bài viết trình bày rõ ràng, có bố cục ba phần ( 0,5 đ )

-         Chữ dễ xem, bài viết sạch sẽ. ( 0,5 đ )

+ Nội dung : ( 6 đ )

       Mở bài : ( 1 đ ) Nêu vấn đề cần giải thích à Dẫn câu ca dao à Chuyển ý

       Thân bài :( 4 đ )

   - Giải thích nghĩa đen, nghĩa bóng của câu ca dao ( 1đ )

   - Nêu lí lẽ và dẫn chứng giải thích vì sao con người trong một nước phải thương yêu nhau ? ( 2đ )

   - Nêu lí lẽ và dẫn chứng thể hiện việc làm thương yêu nhau như câu ca dao đã dạy. ( 1đ )

       Kết bài : ( 1 đ ) Tóm lại luận điểm, liên hệ bản thân.

Nguồn Dethi.violet


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Văn năm 2015

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247