Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán năm 2023 - Sở GD Bến Tre (Có đáp án)

Dưới đây là đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9 năm học 2022 - 2023 Sở GD Bến Tre gồm trắc nghiệm và tự luận các em cùng tham khảo.(Có đáp án)

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán năm 2023 - Sở GD Bến Tre

Câu 1. Cặp số nào sau đây là nghiệm của phương trình: 5x + y =4?

A. (3;4)

B. (3;5)

C. (1;-1)

D. (-1;3)

De thi hoc ki 2 lop 9 mon Toan nam 2023 - So GD Ben Tre (Co dap an)

De thi hoc ki 2 lop 9 mon Toan nam 2023 - So GD Ben Tre (Co dap an)

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán năm 2023 - Sở GD Bến Tre 

De thi hoc ki 2 lop 9 mon Toan nam 2023 - So GD Ben Tre (Co dap an)

De thi hoc ki 2 lop 9 mon Toan nam 2023 - So GD Ben Tre (Co dap an)

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán năm 2023 - Sở GD Bến Tre (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247