Đề thi học kì 2 môn Anh lớp 10 năm 2021 THPT Đoàn Thượng

Dưới đây là đề kiểm tra học kì 2 của trường THPT Đoàn Thượng, Sở GD Hải Dương năm học 2020 - 2021 môn Tiếng Anh lớp 10, các em tham khảo

Đề thi học kì 2 môn Anh lớp 10 năm 2021 THPT Đoàn Thượng 

 9. They all laughed because the film was very_________.

A. amused                   B. amusement        

C. amuse                    D. amusing

De thi hoc ki 2 mon Anh lop 10 nam 2021 THPT Doan Thuong

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 môn Anh lớp 10 năm 2021 THPT Đoàn Thượng

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!