Đề thi học kì 2 môn Địa lớp 10 THPT Đoàn Thượng năm 2021

Chi tiết đề kiểm tra học kì 2 của trường THPT Đoàn Thượng, Sở GD Hải Dương môn Địa lí lớp 10 năm học 2020 - 2021

Đề thi học kì 2 môn Địa lớp 10 THPT Đoàn Thượng năm 2021

Câu 4: Dịch vụ không có vai trò

A. tạo việc làm, sử dụng hiệu quả nguồn lao động.

B. thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất phát triển.

C. tạo ra khối lượng của cải vật chất lớn cho xã hội.

D. khai thác tốt hơn tài nguyên thiên nhiên.

De thi hoc ki 2 mon Dia lop 10 THPT Doan Thuong nam 2021

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 môn Địa lớp 10 THPT Đoàn Thượng năm 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!