Đề thi học kì 2 môn Lý lớp 10 - THPT Nguyễn Đình Chiểu 2021

Đề thi học kì 2 môn Vật Lý lớp 10 của trường THPT Nguyễn Đình Chiểu năm 2021 có thời gian làm bài 45 phút. Theo đó, học sinh phải hoàn thành 02 trang của đề thi như sau:

Đề thi học kì 2 môn Lý lớp 10 - THPT Nguyễn Đình Chiểu 2021

Câu 18: Nội năng của vật là?

A. nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.

B. tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công.

C. tổng động năng và thể năng của các phần tử cấu tạo nên vật.

D. tổng động năng và thể năng của vật.

De thi hoc ki 2 mon Ly lop 10 - THPT Nguyen Dinh Chieu 2021

De thi hoc ki 2 mon Ly lop 10 - THPT Nguyen Dinh Chieu 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 môn Lý lớp 10 - THPT Nguyễn Đình Chiểu 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!