Đề thi học kì 2 môn Sinh lớp 10 THPT Đoàn Thượng 2021

Tham khảo dưới đây đề kiểm tra học kì 2 môn Sinh lớp 10 của trường THPT Đoàn Thượng, Sở GD Hải Dương năm học 2020 - 2021

Đề thi học kì 2 môn Sinh lớp 10 THPT Đoàn Thượng 2021

Câu 4:  Điều quan trọng nhất khiến virut chỉ là dạng sống kí sinh nội bào bắt buộc?

    A. Virut có thể có hoặc không có vỏ ngoài.

    B. Virut có cấu tạo quá đơn giản chỉ gồm axit nuclêic và prôtêin.

    C. Virut chỉ nhân lên trong tế bào của vật chủ.

    D. Virut không có cấu trúc tế bào.

De thi hoc ki 2 mon Sinh lop 10 THPT Doan Thuong 2021

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 môn Sinh lớp 10 THPT Đoàn Thượng 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!