Đề thi học kì 2 môn Toán 2017 - lớp 10 - Sở GD Bắc Ninh - Có lời giải chi tiết

Đề thi học kì 2 môn toán năm 2017 - Lớp 10 - Sở giáo dục Bắc Ninh có đáp án và lời giải chi tiết

Câu 1 (3 điểm)

Giải các bất phương trình sau

a) 2x^2 - 5x + 2 >0;

b) [(x-1) (x-2)]/(x-3) >= 0

Câu 2: (1 điểm)

Tìm tất cả giá trị của tham số m để hàm số sau có tập xác định là D=R

Y= Căn bậc hai của (mx^2-2(m+1)x +4

De thi hoc ki 2 mon Toan 2017 -  lop 10 - So GD Bac Ninh - Co loi giai chi tiet

Đáp án và lời giải chi tiết

 

De thi hoc ki 2 mon Toan 2017 -  lop 10 - So GD Bac Ninh - Co loi giai chi tiet

Trang 2 đáp án và lời giải chi tiết 

De thi hoc ki 2 mon Toan 2017 -  lop 10 - So GD Bac Ninh - Co loi giai chi tiet

(Theo Thể Thảo hằng ngày)

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 môn Toán 2017 - lớp 10 - Sở GD Bắc Ninh - Có lời giải chi tiết

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!