Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 - TH Lý Tự Trọng 2019 (có đáp án)

Dưới đây là đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 của trường Tiểu học Lý Tự Trọng năm học 2018 - 2019, có đáp án.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 - TH Lý Tự Trọng 2019 (có đáp án)

Câu 5:  Khoanh vào ch cái trước câu tr li đúng:

              Trong mi tun l em đi hc các ngày:

A. Thứ bảy, chủ nhật                B. Thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu.

C. Thứ hai, thứ ba, thứ tư        D. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 1 - TH Ly Tu Trong 2019 (co dap an)

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 1 - TH Ly Tu Trong 2019 (co dap an)

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 1 - TH Ly Tu Trong 2019 (co dap an)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 - TH Lý Tự Trọng 2019 (có đáp án)

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 1 - TH Ly Tu Trong 2019 (co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 - TH Lý Tự Trọng 2019 (có đáp án)

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!