Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 Sở GD Bắc Giang 2022

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán năm học 2021 - 2022 của Sở giáo dục Bắc Giang gồm 3 trang cụ thể như sau:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 Sở GD Bắc Giang 2022

Câu 2: Cho tam giác ABC có AB =7 cm, AC =8cm và BC =5 cm. Độ dài đường cao hạ từ đỉnh A của tam giác ABC bằng

Câu 4: Tam thức bậc hai nào cho dưới đây có bảng xét dấu như hình vẽ?

Câu 8: Cho phương trình (m+1)x –2x+3-m=0 với x là ẩn, m là tham số. Tập hợp tất cả các giá trị của m để phương trình đã cho có hai nghiệm trái dấu là (-p;a)/(b;+). Tính giá trị của biểu thức

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 10 So GD Bac Giang 2022

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 10 So GD Bac Giang 2022

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 10 So GD Bac Giang 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 Sở GD Bắc Giang 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247