Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 - THPT Nguyễn Đình Chiểu 2021

Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Nguyễn Đình Chiểu năm học 2020 - 2021 gồm 03 trang, học sinh làm bài trong thời gian 90 phút.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 - THPT Nguyễn Đình Chiểu 2021

Câu 11. Đường thẳng song song với đường thẳng y= 3 +5 và đi qua điểm A(1;1) có phương trình là?

A. y=3x +8.             B. y = x +10.          C. y = 3x +11.             D. y = -3z + 14.

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 10 - THPT Nguyen Dinh Chieu 2021

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 10 - THPT Nguyen Dinh Chieu 2021

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 10 - THPT Nguyen Dinh Chieu 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 - THPT Nguyễn Đình Chiểu 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!