Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 THPT Nguyễn Trãi năm 2020

Dưới đây là đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2020 của trường THPT Nguyễn Trãi, Sở GD Đà Nẵng, các em tham khảo

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 THPT Nguyễn Trãi năm 2020

Câu 25: Cho đường tròn (C): (x – 2)^2 + (y – 1)^2 = 5 và đường thẳng d: x – y – 4 = 0. Gọi I là tâm của đường tròn (C), M là điểm thuộc d. Qua M kẻ các tiếp tuyến MA, MB đến đường tròn (C) (A và B là các tiếp điểm). Biết điểm M(a;b) và tứ giác IAMB có diện tích bằng 10. Khi đó b – a bằng?

A.4

B. 1

C. -2

D. -4

Câu 29: Bất phương trình 2√(2x^2 + 5x + 3) + √(2x + 3) + √(x + 1) + 3x ≥ 16 có tập nghiệm là S = [a + b√c;+∞) với a và b là các số nguyên, c là số nguyên tố. Hỏi tổng a + b + c có giá trị là bao nhiêu?

A.69

B. 85

C. 0

D. -2

 

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 10 THPT Nguyen Trai nam 2020

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 THPT Nguyễn Trãi năm 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!