Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 - Trường tiểu học Bùi Văn Ngữ

Các em cùng tham khảo đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 của trường Trường tiểu học Bùi Văn Ngữ có đáp án chi tiết tại đây

Câu 1: Số 407 được đọc là:

A. Bốn không bảy        

B. Bốn trăm linh bảy 

C. Bốn trăm bảy            

D. Bốn lẻ bảy

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 2 - Truong tieu hoc Bui Van Ngu

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 2 - Truong tieu hoc Bui Van Ngu

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 - Trường tiểu học Bùi Văn Ngữ

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 2 - Truong tieu hoc Bui Van Ngu

 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 - Trường tiểu học Bùi Văn Ngữ

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!