Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - TH Hồng Minh 2019 (có đáp án)

Đề kiểm tra định kì cuối học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2019 có đáp án trường tiểu học Hồng Minh, Phú Xuyên.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - TH Hồng Minh 2019 (có đáp án)

Câu  1. (2 điểm – M1)  

A) Giá trị chữ số 2 trong số 263705  là:

A. 200                  B. 20                 C. 20000           D. 2

b) Số gồm:  7 chục nghìn, 6 trăm, 4 chục, 5 đơn vị viết là:

 A. 78650                      B. 7 645               C. 74560                   D. 70645          

c)   Số liền sau của 32 379 là:

      A.  32380.             B.  32 348                C.  32400.                 D.   32388

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 3 - TH Hong Minh 2019 (co dap an)

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 3 - TH Hong Minh 2019 (co dap an)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - TH Hồng Minh 2019 (có đáp án)

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 3 - TH Hong Minh 2019 (co dap an)

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 3 - TH Hong Minh 2019 (co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - TH Hồng Minh 2019 (có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247