Đề thi học kì 2 môn Văn lớp 10 THPT Đức Linh năm 2021

Tham khảo dưới đây đề kiểm tra học kì 2 môn Ngữ văn lớp 10 của trường THPT Đức Linh năm học 2020 - 2021

Đề thi học kì 2 môn Văn lớp 10 THPT Đức Linh năm 2021 

I. Đọc - hiểu 

Câu 1. Xác định thể thơ?

Câu 2. Chỉ ra biện pháp tu từ tương phản được sử dụng trong đoạn thơ trên.

Câu 3. Nêu nội dung của đoạn thơ.

Câu 4. Qua đoạn thơ, tác giả gửi đến người đọc thông điệp gì?

De thi hoc ki 2 mon Van lop 10 THPT Duc Linh nam 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 môn Văn lớp 10 THPT Đức Linh năm 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!