Đề thi học kì 2 năm 2021 môn Sinh lớp 10 Sở GD Quảng Nam

Dưới đây là đề kiểm tra học kì 2 năm 2021 môn Sinh học lớp 10 của Sở GD Quảng Nam, các em tham khảo

Đề thi học kì 2 năm 2021 môn Sinh lớp 10 Sở GD Quảng Nam 

Câu 7. Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật trong nuôi cấy liên tục không trải qua những pha nào sau đây?

A. Pha cân bằng và pha lũy thừa.

B. Pha tiềm phát và pha suy vong.

C. Pha tiềm phát và pha cân bằng.

D. Pha cân bằng và pha suy vong.

Lưu ý: Đáp án trong đề có thể không chính xác 

De thi hoc ki 2 nam 2021 mon Sinh lop 10 So GD Quang NamDe thi hoc ki 2 nam 2021 mon Sinh lop 10 So GD Quang Nam

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 năm 2021 môn Sinh lớp 10 Sở GD Quảng Nam

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!