Đề thi học kì 2 THPT Đoàn Thượng năm 2021 môn Sử lớp 10

Dưới đây là đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 của trường THPT Đoàn Thượng, Sở GD Hải Dương năm học 2020 - 2021, các em tham khảo

Đề thi học kì 2 THPT Đoàn Thượng năm 2021 môn Sử lớp 10 

 Câu 12. Phát minh nào đã đặt cơ sở cho sự phân hạng các nguyên tố hóa học?

       A. Học thuyết tiến hóa của Đác-uyn.

       B. Định luật tuần hoàn của các nhà bác học Nga Men-đê-lê-ép.

       C. Phát minh của Ma-ri Quy-ri.

       D. Phát minh của nhà bác học Lu-i Pa-xtơ.

De thi hoc ki 2 THPT Doan Thuong nam 2021 mon Su lop 10

Theo TTHN 


Viết bình luận: Đề thi học kì 2 THPT Đoàn Thượng năm 2021 môn Sử lớp 10

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!