Đề thi IQ tuyển dụng vào ngân hàng MB năm 2013

Tổng hợp 35 câu hỏi trắc nghiệm IQ và EQ nằm trong đề thi tuyển dụng của ngân hàng MB.

TỔNG HỢP ĐỀ THI IQ + EQ + HIỂU BIẾT CHUNG - MB 2012

( Thời gian làm bài: 90 phút / Số câu: 35 / Hình thức thi: Trắc nghiệm trên máy tính )

-========= o0o =========-

Câu 1:

Điền số thích họp vào dấu chấm hỏi:

8 5 21

35 32 12

32 28 31

4 ? 28

a. 3

b. -2

c. -6

d. 48

Câu 2:

Điền số thích hợp vào dấu hỏi:

1 3 8 19 42 ?

3 7 16 35 74 ?

2 5 12 27 58 ?

Câu 3:

Chữ cái tiếp theo của dãy sau là gì?

CEO

ABB

BGN

FB?

Câu 4:

Chữ cái tiếp theo của dãy là gì

ECO

BAB

GBN

DB?

Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ trống?

4, 5, 6, 8, 11, 16, ?, 37, 58, 92

a. 21

b. 22

c. 23

d. 24

Câu 6:

Một con ếch ở trong đáy một cái giếng sâu 12m, mỗi ngày nước trong giếng dâng lên 3m rồi lại rút xuống 2m vào ngày hôm sau (cứ liên tiếp như vậy). Hỏi sau mấy ngày thì con ếch có thể nhảy ra khỏi giếng.

a. 7

b. 8

c. 9

d. 10

Câu 7:

Tuổi của A là 23, tuổi của B là 15. Hỏi bao lâu thì tuổi của A gấp đôi tuổi của B?

a. 5

b. 7

c. 8

d. 9

Câu 8:

Mr. X works 4 days a week and has a daily wage of A $. How much will he get if he works for X weeks?

Đáp án: 4AX $

Câu 9:

Cho x > 0. Hỏi (1/50)x + (1/25)x bằng bao nhiêu phần trăm của x

a. 4%

b. 5%

c. 6%

d. 8%

Đáp án: 6%

Câu 10:

Chữ cái nào khác chữ còn lại: A Z F N E

a. Z

b. F

c. N

d. E

Câu 11:

Từ nhà mình đến trường, một bạn phải đi bộ 1/5 quãng đường, rồi đi xe buýt 2/3 quãng đường, rồi đi xe ôm 8 km còn lại. Hỏi con đường dài bao nhiêu km?

a. 50

b. 60

c. 65

d. 70

Đi bộ + Buýt = (1/5)x + (2/3)x = (13/15)x => Xe ôm = (2/15)x = 8 km => x = 8*15/2 = 60 km

Câu 12:

Tổng quỹ lương trả nhân viên là 6000 $. Lương nhân viên cấp cao gấp đôi lương nhân viên bình thường. Có 4 nhân viên cấp cao và 2 nhân viên bình thường. Hỏi lương nhân viên bình thường bằng bao nhiêu?

a. 1200

b. 2400

c. 1000

d. 2000

4 cấp cao + 2 bình thường = 5 cấp cao = 6000 $ => 1 cấp cao = 6000 / 5 = 1200 $

Câu 13:

Bà A đem hàng ra chợ bán. Ngày đầu tiên bán được 1/3 số SP. Ngày thứ hai bán được 2/5 số SP.

Còn lại 6 sản phẩm. Hỏi lúc đầu có mấy sản phẩm?

a. 90

b. 80

c. 60

d. 40

Câu 14:

Có một khung thép hình chữ nhật rộng 6 cm, dài 10 cm, cao 8 m. Hỏi bán kính tối đa của một ống tròn đặt trong khung thép là bao nhiêu.

a. 3cm

b. 5cm

c. 8cm

d. 6cm

Câu 15:

Điền số còn thiếu vào dãy số: 17 34 51 68 x 102

Số sau = Số trước + 17 => x = 68 +17 = 85.

Câu 16:

Điền số còn thiếu vào dãy số: 1 5 13 29 x

Số sau = Số trước + 2^n => x = 29 + 2^5 = 29 + 32 = 61.

Câu 17:

Trong trường dạy nghề có 12 người học nghề trang điểm, 18 người học nghề nấu ăn, 14 người học nghề đan lát. Trong đó, 6 người vừa học trang điểm vừa học nấu ăn, 8 người vừa học nấu ăn vừa học đan lát, 4 người vừa học đan lát vừa học trang điểm. Hỏi có bao nhiêu người chỉ học một môn?

Dùng biểu đồ Venn.

Số người chỉ học trang điểm = 12 - 6 - 4 = 2 người

Số người chỉ học nấu ăn = 18 - 6 - 8 = 4 người

Số người chỉ học đan lát = 14 - 8 - 4 = 2 người

Tổng s người chỉ học một môn = 2 + 4 + 2 = 8 người

Câu 18:

Minh và Hoa có tổng số kẹo là 18. Minh chia số kẹo của mình làm hai phần bằng nhau rồi cho Hoa một phần. Khi đó số kẹo của Hoa gấp năm lần số kẹo của Minh. Hỏi số kẹo lúc đầu của mỗi người?

(Ptr1) M + H = 18.

(Ptr2) (M/2) + H = 5.(M/2) <=> M/2 + 18 - M = 5M/2 <=> 3M = 18 <=> M = 6 => H = 12

Câu 19:

Lan có một số sách như sau: 25% số sách là tiểu thuyết và 1/9 số sách là thơ. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu cuốn sách biết số sách của Lam nằm trong khoảng 50 đến 100

a. 70

b. 72

c. 82

c. 92

Câu 19:

Trong một đám đông 100 người, người ta đếm có 70 người mặc áo vest, 85 người đeo ca vát, 75 người đội mũ, và 80 người đi giầy. Hỏi ít nhất có bao nhiêu người mặc đủ áo vest, đeo ca vát đội mũ, và đi giầy?

a. 10

b. 20

c. 30

d. 40

Số người nhiều nhất thiếu một đồ mặc là: (100 - 70) + (100 - 85) + (100 - 75) + (100 - 80) = 90 người

Số người ít nhất  đủ đồ mặc  : 100 - 90 = 10 người

Câu 20:

Khi trộn nguyên liệu xây một công trình, người ta dùng 1/3 hỗn hợp là cát, 3/5 hỗn hợp là nước, và 12 kg sỏi. Hỏi tổng khối lượng hỗn hợp là bao kg (coi hỗn hợp trộn đều như nhau)?

Khối lượng cát  nước trong hỗn hợp = (1/3)x + (3/5)x = (14/15)x

Khối lượng sỏi = (1/15)x = 12 kg => x = 12 * 15 = 180 kg.

Câu 21:

Nếu lượng xuất khẩu của một nước > lượng nhập khẩu thì

a. GDP nước đó tăng.

b. GDP nước đó giảm.

c. Chưa kết luận được gì.

d. ...

Câu 22:

5 lực lượng cạnh tranh theo mô hình của Michael Porter?

Câu 23:

... is used to restrict the quantity of ... , ...  both export and import.

a. Tax.

b. Quota.

c. ...

d. ...

Câu 24:

Trong sinh nhật, một người bạn tặng bạn một món quà mà bạn không thích. Bạn sẽ:

a. Cười vui vẻ và vẫn nhận món quà.

b. Thất vọng.

c. Cười vui và chân thành nói với bạn là lần sau cậu gọi điện cho tớ trước khi mua nhé.

d. ...

Câu 25:

Đơn hàng của khách hàng tạm thời tăng mà doanh nghiệp của bạn không đáp ứng được số lượng hàng cung cấp. Bạn sẽ:

a. Từ chối nhận thêm đơn hàng.

b. Mua thêm máy móc để sản xuất.

c. Thuê một nơi khác làm (gia công).

d. ...

Câu 26:

Trong lúc mọi người bận rộn làm bài tập nhóm cho kịp, có 2 bạn vẫn vô tư "chát chít". Là trưởng nhóm bạn sẽ nói:

a. Mình muốn hát bài "Ước gì". Hai bạn sẽ nhận biết và làm kịp để còn về sớm.

b. Tại sao mọi người làm việc cật lực mà hai cậu lại chơi thế này?

c. Trung, cậu ra bảo 2 người đó làm cùng cậu đi.

d. ..

Câu 27: Có một người già nghèo khổ bán hàng ở một nơi công cộng. Bạn mủi lòng cho tiền họ.

Phản ứng của họ như thế nào là đúng nhất.

a. Họ nhận tiền vì nghĩ họ là người già, nghèo khổ, đáng được người khác giúp đỡ một ít.

b. Họ không nhận tiền vì họ còn lao động bằng sức của mình.

Câu 28:

Nếu có một đồng nghiệp xích mích với bạn. Bạn là người đầu tiên làm lành với người đó, nhưng họ vẫn còn căng thẳng với bạn. Bạn sẽ:

a. Kệ người đó, bạn đã làm hết sức rồi.

b. Tìm một đồng nghiệp khác nhờ họ nói giúp để hoà giải.

c. Mời đồng nghiệp đó đi ăn trưa để thử làm lành một lần nữa.

Câu 29:

Có 100 doanh nhân tham dự cuộc họp, 85 người đem điện thoại di động, 80 người mang máy nhắn tin, 75 người nói ít nhất 2 thứ tiếng và 70 người mặc áo veston. Hỏi có ít nhất bao nhiêu người có tất cả các đặc điểm trên?

a. 10

b. 17

c. 18

d. 20

e. 15

Câu 30:

Tìm chữ cái khác loại trong các chữ sau:

a. J

b. M

c. A

d. I

e. K

Câu 31:

Một con mèo vồ một con chuột trong 5 phút. Hỏi 5 con mèo vồ 5 con chuột trong mấy phút?

a. 1

b. 2

c. 3

d. 5

Câu 32:

Hai người đánh 2 trang sách trong 5 phút. Hỏi cần bao nhiêu người để đánh hết 20 trang sách trong 10 phút?

a. 20 người

b. 8 người

c. 10 người

d. 14 người

Câu 33:

Số nào là số tiếp theo của dãy: 4; 25; 100; 289; …

a. 525

b. 676

c. 425

d. 575

Câu 34:

Nếu 2 cọc bạn trồng 1 cây thì giữa 10 cọc bạn trồng bao nhiêu cây? Biết rằng các cọc đứng thành một hàng thẳng tắp

a. 9

b. 10

c. 5

d. 2

Câu 35:

Số nào tiếp theo của dãy: 5; 65; 765; ..

a. 6565

b. 8765

c. 9865

d. 7565

 

Tuyensinh247 Tổng hợp

18 bình luận: Đề thi IQ tuyển dụng vào ngân hàng MB năm 2013

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247