Đề thi tuyển dụng vị trí giao dịch viên vào ngân hàng Liên Việt

Tổng hợp câu hỏi, đề thi tuyển dụng mới nhất vào ngân hàng Liên Việt.

 ĐỀ THI TUYỂN DỤNG LIENVIETPOSTBANK 2013


Vị trí: Giao dịch tiền tệ - Ngày thi: 09/03/2013 – Chi nhánh: Hà Nội
Thời gian làm bài: 120 phút
======= o0o =======
Câu 1: Thế nào là thanh khoản ngân hàng? Tại sao thanh khoản ngân hàng được quan tâm vào
cuối năm?
Câu 2: Định nghĩa Gapping kỳ hạn và Gapping lãi suất?
Câu 3: Một khách hàng thực hiện vay tiền viêt Nam và gửi tiền USD. Hỏi chuyên viên giao dịch
tiền tệ phải thực hiện nghiệp vụ liên ngân hàng nào để đảm bảo cân bằng nguồn vốn
Câu 4: Lãi suất huy động/vay của USD đang thấp hơn lãi suất huy động/vay của VND. Một
người khách muốn vay VND theo lãi suất USD. Cán bộ giao dịch phải thực hiện những công
đoạn gì, nghiệp vụ gì tại thời gian đáo hạn của Ngân hàng?
Câu 5: Câu bài tập không nhớ rõ đề bài
Câu 6: NHTM X dư nợ 2,5 triệu USD muốn gửi vào NHTM Y kỳ hạn 2 tuần với mức lãi suất
1,4%/ năm. Biết tín chấp của Ngân hàng này với ngân hàng Y là 60 tỷ VND. Ngày bắt đầu gửi là
09/01/2013, ngày 23/1/2013 là ngày nghỉ, ngày đáo hạn là 24/1/2012. Lãi suất tính theo
Annual/360. Hỏi ngân hàng X có được phép gửi không và số tiền lãi là bao nhiêu?
Câu 7: Ngân hàng cần vay 100 tỷ. Có 4 đối tác:
Đối tác X: Cho vay 40 tỷ và lãi suất 8.2%/năm 6 tháng trả 1 lần
Đối tác Y: Cho vay 50 tỷ lãi suất 8.4%/năm trả 1 năm 1 lần
Đối tác Z: Cho vay 75 tỷ lãi suất 8%/năm và trả đầu kỳ
Đối tác V: Cho vay 100 tỷ và lãi suất 9% năm và trả cuối kỳ
Biết lãi suất tái đầu tư là 8%/năm cho 6 tháng
Hỏi ngân hàng nên vay của Đối tác nào
Câu 8: Trình bày không quá 500 từ các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của thị trường tiền tệ trong năm 2013.


========== Hết ==========Tuyensinh247 Tổng hợp

2 bình luận: Đề thi tuyển dụng vị trí giao dịch viên vào ngân hàng Liên Việt

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247