Đề thi kế toán ngân hàng Agribank khu vực miền Nam đề số 1

Tổng hợp câu hỏi,đề thi kế toán thường gặp thi tuyển vào ngân hàng Agribank mời các em tham khảo dưới đây.

1. Ứng dụng công nghệ tin học, mô hình nào sử dụng ở ngân hàng ưu việt hơn:
a. Tập trung
b. Phân tán
c. Vừa tập trung vừa phân tán
d. Cả 3 mô hình trên

2. Trong thanh toán chuyển tiền không có lệnh nào
a. LCN
b. LCC
c. Lệnh huỷ LCN
d. Lệnh huỷ LCC

3. Phân bổ phụ trội trong PHGTCG làm:
a. Giảm CP
b. Tăng CP

4. Ngân hàng hạch toán VAT vào nguyên giá TSCD trong trường hợp nào:
a. Phương pháp trực tiếp và trường hợp thuộc diện miễn VAT
b. Phương pháp khấu trừ
c. Thuộc trực tiếp hay khấu trừ... 

5. Trong ngày 30/06/200X, tại NHTM X xảy ra các nghiệp vụ:

Về huy động TG, lãi trả sau, rút trước hạn, dự toán trả lãi tròn tháng.
Tín dụng: cho vay 1 năm, trà nợ gốc và lãi định kỳ theo quý. quý đầu tiên khách hàng chỉ trà nợ gốc, lãi để gia hạn.
Thanh lý hợp đồng cho thuê TC, giá trị ts là 800tr, khách thuê 80%. Ngân hàng và khách hàng thoả thuận bán lại cho khách với giá 150tr 
Về thanh toán chuyển tiền: UNT, SEC, UNC
Về tài sản: nghiệm thu TSCD dùng cho hd ngoai tệ giá 66tr bao gồm VAT, vốn do HSC cấp.
HSC yêu cầu điều chuyển tiền đến chi nhánh khác cùng hệ thống, đơn vị nhận điều chuyển phải đến nhận tại ngân hàng thương mại X.

6. Hỏi về TGTK có Kì hạn.

7. Hỏi về vay, UNT, Séc Bảo chi.

Viết bình luận: Đề thi kế toán ngân hàng Agribank khu vực miền Nam đề số 1

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247