Đề thi kì 1 2021 lớp 10 môn Anh THPT Đoàn Thượng

Đề thi kì 1 2021 lớp 10 môn Anh THPT Đoàn Thượng có thời gian làm bài 45 phút và đề thi có 29 câu hỏi

Đề thi kì 1 2021 lớp 10 môn Anh THPT Đoàn Thượng

22. Most families in Japan nowadays may be

A. similar to those in the West

B. three-generation families

C. the same as the traditional ones

D. extended families

De thi ki 1 2021 lop 10 mon Anh THPT Doan Thuong

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 1 2021 lớp 10 môn Anh THPT Đoàn Thượng

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247