Đề thi kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt 2019 - 2020 TH Đạo Đức

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn tiếng Việt lớp 1 năm học 2019 - 2020 có đáp án trường tiểu học Đạo Đức, huyện Vị Xuyên.

Đề thi kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt 2019 - 2020 TH Đạo Đức

 1. Đọc rồi điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm. (0,5 điểm) phù thủy phù .......

2. Điền vần oe hay uơ vào chỗ chấm: (0,5 điểm) Bé kh.....

3. Đọc bài văn rồi tìm từ ngữ thích hợp trong bài điền vào chỗ chấm. (1 điểm)

Mụ phù thủy Có kẻ dọa Huy, mụ phù thủy dữ như quỷ sứ, cứ đi qua ngõ nhà Huy đó.


De thi ki 1 lop 1 mon Tieng Viet 2019 - 2020 TH Dao Duc

Đáp án đề thi kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt 2019 - 2020 TH Đạo Đức

De thi ki 1 lop 1 mon Tieng Viet 2019 - 2020 TH Dao Duc

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt 2019 - 2020 TH Đạo Đức

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!