Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán 2018 - THPT M.V. LÔMÔNÔXỐP

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT M.V. LÔMÔNÔXỐP, Hà Nội năm học 2018 - 2019 có đáp án cụ thể như sau:

Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán 2018 - THPT M.V. LÔMÔNÔXỐP

Câu 5 . Một cửa hàng bán đồng hồ. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được tổng cộng 50 chiếc đồng hồ gồm cả đồng hồ nam và đồng hồ nữ. Ngày thứ 2 cửa hàng có khuyến mại giảm giá nên số đồng hồ nam bán được tăng 40%, số đồng hồ nữ bán được tăng 20%  so với ngày thứ nhất và tổng số đồng hồ bán được ngày thứ hai  là 67 chiếc. Hỏi trong ngày thứ nhất cửa hàng bán được số đồng hồ nam, đồng hồ nữ lần lượt là bao nhiêu: 

A.15 và 35         B.20 và 30      C.30 và 20         D.35 và 15

 

De thi ki 1 lop 10 mon Toan 2018 - THPT M.V. LOMONOXOP

Đáp án đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán 2018 - THPT M.V. LÔMÔNÔXỐP

De thi ki 1 lop 10 mon Toan 2018 - THPT M.V. LOMONOXOP

=>> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN  TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

Câu 5 .

Một cửa hàng bán đồng hồ. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được tổng cộng 50 chiếc đồng hồ gồm cả đồng hồ nam và đồng hồ nữ. Ngày thứ 2 cửa hàng có khuyến mại giảm giá nên số đồng hồ nam bán được tăng 40%, số đồng hồ nữ bán được tăng 20%  so với ngày thứ nhất và tổng số đồng hồ bán được ngày thứ hai  là 67 chiếc. Hỏi trong ngày thứ nhất cửa hàng bán được số đồng hồ nam, đồng hồ nữ lần lượt là bao nhiêu:

A.

15 và 35

B.

20 và 30

C.

30 và 20

D.

35 và 15

 

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán 2018 - THPT M.V. LÔMÔNÔXỐP

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!