Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán 2019 - 2020 Sở GD Tiền Giang

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 của Sở Giáo dục Tiền Giang năm học 2019 - 2020 gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận như sau:

Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán 2019 - 2020 Sở GD Tiền Giang

Câu 7. Lớp 10B1 có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hóa, 3 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hóa, 1 học sinh giỏi cả 3 môn Toán, Lý, Hóa. Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10B1 là:

De thi ki 1 lop 10 mon Toan 2019 - 2020 So GD Tien Giang

>> TẢI ĐỀ THI TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán 2019 - 2020 Sở GD Tiền Giang

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!