Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán 2019 - Sở GD Vĩnh Phúc Có đáp án

Đề khảo sát chất lượng học kì 1 năm học 2019 - 2020 môn Toán lớp 10 của Sở Giáo dục Vĩnh Phúc có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán 2019 - Sở GD Vĩnh Phúc

Câu 3. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?

A. Chúc các bạn học sinh thi đạt kết quả tốt!      B. Tiết trời mùa thu thật dễ chịu

C. Số 15 không chia hết cho 2 .                 D. Bạn An có đi học không?

Câu 4. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?

De thi ki 1 lop 10 mon Toan 2019 - So GD Vinh Phuc Co dap an

De thi ki 1 lop 10 mon Toan 2019 - So GD Vinh Phuc Co dap an

Đáp án đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán 2019 - Sở GD Vĩnh Phúc

De thi ki 1 lop 10 mon Toan 2019 - So GD Vinh Phuc Co dap an

>> Xem toàn bộ đáp án chi tiết kì 1 lớp 10 tại đây

Theo TTHN


Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán 2019 - Sở GD Vĩnh Phúc Có đáp án

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!