Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán 2019 - THPT Thăng Long

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 10 môn Toán trường THPT Thăng Long, Hà Nội năm học 2018 - 2019 được cập nhật dưới đây.

Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán 2019 - THPT Thăng Long

Câu 4. Cho tam giác ABC. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC. Khẳng đinh nào sau đây sai?

Câu 15. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A (03; 2); B (1; 2), C (-1; -2). Tọa độ trực tâm H của tam giác ABC là:

A.H (-1; -1)            B. H (1;1)       C. H(-1; 1)            D. H (1; -1)

De thi ki 1 lop 10 mon Toan 2019 - THPT Thang Long

De thi ki 1 lop 10 mon Toan 2019 - THPT Thang Long

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán 2019 - THPT Thăng Long

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!