Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán Chuyên Amsterdam 2018

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Chuyên Amsterdam năm học 2018 - 2019 gồm 16 câu trắc nghiệm và 4 bài tự luận như sau:

Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán Chuyên Amsterdam 2018

Câu 6. Cho hàm số y = f(x) = |x + 2018| + |x – 2018|. Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

A.Đồ thị hàm số y = f(x) nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng

B. Hàm số y = f(x) là hàm số chẵn

C. Đồ thị hàm số y = f(x) nhận trục tung là trục đối xứng

D. Hàm số y = f(x) có tập xác định là R.

De thi ki 1 lop 10 mon Toan Chuyen Amsterdam 2018

De thi ki 1 lop 10 mon Toan Chuyen Amsterdam 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán Chuyên Amsterdam 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!