Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2022 - THPT Chuyên Lê Khiết

Dưới đây là đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2022 - 2023 của Sở GDĐT Quảng Ngãi - THPT Chuyên Lê Khiết gồm trắc nghiệm và tự luận các em cùng tham khảo.

Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2022 - THPT Chuyên Lê Khiết

Câu 3. Cho tam giác ABC là tam giác đều. Góc giữa hai vectơ AB và BC nhận giá trị nào

sau đây?

A. 120°.

B. 45⁰.

C. 30⁰.

D. 60⁰.

De thi ki 1 lop 10 mon Toan nam 2022 - THPT Chuyen Le Khiet

De thi ki 1 lop 10 mon Toan nam 2022 - THPT Chuyen Le Khiet

De thi ki 1 lop 10 mon Toan nam 2022 - THPT Chuyen Le Khiet

De thi ki 1 lop 10 mon Toan nam 2022 - THPT Chuyen Le Khiet

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2022 - THPT Chuyên Lê Khiết

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247