Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2022 - THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp

Dưới đây là đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2022 - 2023 của Sở GDĐT Quảng Bình - trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp gồm tự luận và trắc nghiệm các em cùng tham khảo.

Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2022 - THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp

Câu 1. Phủ định của mệnh đề “Tất cả học sinh lớp 10 đều thích cấu thủ Lionel Messi “ là

mệnh để nào?

A. “Tất cả học sinh lớp 10 đều không thích cầu thủ Lionel Messi “

B. “Có học sinh lớp 10 không thích cầu thủ Lionel Messi “.

C. “Chỉ có ít học sinh lớp 10 thích cầu thủ Lionel Messi “.

D. "Có nhiều học sinh lớp 10 thích cầu thủ Lionel Messi “.

De thi ki 1 lop 10 mon Toan nam 2022 - THPT Chuyen Vo Nguyen Giap

De thi ki 1 lop 10 mon Toan nam 2022 - THPT Chuyen Vo Nguyen Giap

De thi ki 1 lop 10 mon Toan nam 2022 - THPT Chuyen Vo Nguyen Giap

De thi ki 1 lop 10 mon Toan nam 2022 - THPT Chuyen Vo Nguyen Giap

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2022 - THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247