Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán THPT Chuyên Hùng Vương 2018

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 10 môn Toán trường THPT Chuyên Hùng Vương, Bình Dương năm học 2018 - 2019 có đáp án.

Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán THPT Chuyên Hùng Vương 2018

Câu 7. Biết rằng parabol (P): y = ax2 – bx + c cắt trục tung tại điểm có tung độ là 4, đi qua điể A (3; 7) và có trục đối xứng là đường thẳng x = 2. Giá trị của biểu thức S = abc là:

A.. S = 8     B. S = - 16          C. S = -8     D. S = 16

Câu 8. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m trong đoạn [-21; 21] để phương trình x2 + x + m = 0 vô nghiệm. Tổng các phần tử của S là:

A.. 221     B. 231       C. 230         D. 220

De thi ki 1 lop 10 mon Toan THPT Chuyen Hung Vuong 2018

Đáp án đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán THPT Chuyên Hùng Vương 2018

De thi ki 1 lop 10 mon Toan THPT Chuyen Hung Vuong 2018

Xem thêm lời giải chi tiết đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán của các Sở GD và các trường trên cả nước tại đây

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán THPT Chuyên Hùng Vương 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!