Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán THPT Nhân Chính 2018

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Nhân Chính, Hà Nội năm học 2018 - 2019.

Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán THPT Nhân Chính 2018

Câu 3 (1,5 điểm): Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A (-8; 3), B (4; 12), C (4; -13)

a.Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABDC là hình bình hành.

b. Tìm tọa độ điểm E trên trục hoành sao cho tam giác ABE vuông tại A.

c. Tìm tọa độ điểm I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

De thi ki 1 lop 10 mon Toan THPT Nhan Chinh 2018

De thi ki 1 lop 10 mon Toan THPT Nhan Chinh 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán THPT Nhân Chính 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!