Đề thi kì 1 lớp 10 năm 2022 môn Toán THPT Lương Văn Can (Có đáp án)

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán trường THPT Lương Văn Can năm học 2022 - 2023 theo hình thức thi tự luận xem chi tiết phía dưới.

Đề thi kì 1 lớp 10 năm 2022 môn Toán THPT Lương Văn Can (Có đáp án)

Câu 3: (2,0 điểm) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: y=x^2−4x+3.

Câu 4: (1,0 điểm) Tìm parabol (P) y=ax^2+bx−1 có đỉnh I(-2;1).

 De thi ki 1 lop 10 nam 2022 mon Toan THPT Luong Van Can (Co dap an)

Đáp án Đề thi kì 1 lớp 10 năm 2022 môn Toán THPT Lương Văn Can

De thi ki 1 lop 10 nam 2022 mon Toan THPT Luong Van Can (Co dap an)

De thi ki 1 lop 10 nam 2022 mon Toan THPT Luong Van Can (Co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 10 năm 2022 môn Toán THPT Lương Văn Can (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247