Đề thi kì 1 môn Anh lớp 10 THPT Gia Định 2022 (Có đáp án)

Dưới đây là đề kiểm tra học kì 1 môn Anh lớp 10 năm học 2021 - 2022 trường THPT Gia Định gồm trắc nghiệm và tự luận các em cùng tham khảo.

Đề thi kì 1 môn Anh lớp 10 THPT Gia Định 2022 (Có đáp án)

Câu 12: In spite of her _____ handicaps, Helen Keller graduated from Radcliffe with honors.

A. physics               B. physicist

C. physician             D. physical

De thi ki 1 mon Anh lop 10 THPT Gia Dinh 2022 (Co dap an)

De thi ki 1 mon Anh lop 10 THPT Gia Dinh 2022 (Co dap an)

Đáp án Đề thi kì 1 môn Anh lớp 10 THPT Gia Định 2022

De thi ki 1 mon Anh lop 10 THPT Gia Dinh 2022 (Co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 1 môn Anh lớp 10 THPT Gia Định 2022 (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247