Đề thi kì 1 môn Toán lớp 4 TH Hàm Mỹ 2 năm 2017 - 2018

Tham khảo đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán có đáp án năm học 2017 - 2018 trường tiểu học Hàm Mỹ 2, huyện Hàm Thuận Nam.

Đề thi kì 1 môn Toán lớp 4 TH Hàm Mỹ 2 năm 2017 - 2018

Khoanh vào chữ cái đặt trước ý câu trả lời đúng nhất cho câu 1;2;3;4;5;6;7;8;9

Câu 1: Chữ số 8 trong số 680723 có giá trị là: (0.5 điểm)

            A/ 8              B/ 80             C/ 800             D/ 80000  

Câu 2 : Số tự nhiên gồm 5 triệu; 9 trăm nghìn; 7 trăm; 3 chục và 2 đơn vị là: (0.5điểm)

          A/ 59732           B/ 5900732         C/ 597320          C/ 5090732

Câu 3: Số thích hợp viết vào chỗ chấm: (0.5 điểm)

                   7 km 85 m =...............m

          A/ 7085          B/ 7850          C/ 7805           D/ 785

Câu 4: Trung bình cộng của 35 ; 17 và 38 là: (0.5 điểm)

            A/ 3              B/ 3000          C/ 300         D/ 30

Câu 5 : Số thích hợp viết vào chỗ chấm: (0.5 điểm)

                     2 phút 10 giây  = .............giây

         A/ 13              B/ 130             C/ 1300           D/ 13000

Câu 6: Kết quả của phép tính 450000 : 1000 là (1 điểm)

        A/ 45             B/ 450             C/ 4500           D/ 45000

Câu 7 : Sân bóng đá hình chữ nhật có chiều dài là 105 m và chiều rộng 68 m. Vậy chu vi sân bóngđá đó là bao nhiêu ? (1 điểm)

    A/ 173 m          B/ 346 m             C/ 3570 m          D/ 7140 m

Câu 8: Một hình vuông có cạnh là 7m. Nếu gấp đôi độ dài cạnh lên 2 lần thì diện tích hình vuông đó là: (1 điểm)

          A/ 19m           B/ 1096m           C/ 1960m           D/ 196 m

Câu 9:Số thích hợp viết vào chỗ chấm:(0.5 điểm)

               360000hg =......................tấn

          A/ 36             B/ 3600            C/ 36000D/ 360000

Câu 10: Đặt tính rồi tính: (1 điểm)

         a/ 126  x  32              b/ 6324 : 186

Câu 11: Một ô tô cứ đi 15 km thì tiêu hao hết 1 lít xăng. Giá 1 lít xăng là 22000 đồng. Tính số tiền mua xăng để ô tô đó đi được quãng đường dài 60 km ? (2 điểm)

Câu 12:  Có bao nhiêu số có ba chữ số chia hết cho 3 ? (1 điểm)

Đáp án đề thi kì 1 môn Toán lớp 4 TH Hàm Mỹ 2 năm 2017 - 2018

I/ Phần trắc nghiệm: (6 điểm)

Khoanh đúng mỗi câu 1,2,3,4,5,9 đạt 0,5 điểm. Câu 6,7,8 mỗi câu đúng đạt 1 điểm.

Câu 1 - D ; Câu 2 - B ; Câu 3 - A ; câu 4 - D ; Câu 5 - C ; Câu 6 - B ;

 Câu 7 - B ; Câu 8 - D ; Câu 9 - C

II/ Phần tự luận: (4 điểm)

Câu 10: (1 điểm) HS đặt tính và tính đúng mỗi câu đạt 0.5 đ

                      a/ 4032                     b/ 34

Câu 11: (2 điểm)                 Bài giải

                                 Số lít xăng để đi 60 km là: (0,25 điểm)

60 : 15 = 4 (l)(0,5 điểm)

                                 Số tiền mua xăng là:(0,25 điểm)

                                  22000 x 4 = 88000 ( đồng)(0,5 điểm)

                                               Đáp số: 88000 đồng(0,5 điểm)

Câu 12: (1 điểm)

-Số lớn nhất chia hết cho 3 là 999, số bé nhất chia hết cho 3 là 102  (0.5 điểm)

-Vậy ( 999 - 102 ) : 3 + 1 = 300

 Đáp số: 300 số                               (0.5 điểm)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 1 môn Toán lớp 4 TH Hàm Mỹ 2 năm 2017 - 2018

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247