Đề thi kì 1 môn Toán lớp 4 TH Minh Tân năm 2017 - 2018

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Minh Tân năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 1 môn Toán lớp 4 TH Minh Tân năm 2017 - 2018

De thi ki 1 mon Toan lop 4 TH Minh Tan nam 2017 - 2018

Câu 6: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

567x23+433x23

Câu 7: Cho các chữ số 0,3,5,7. Từ các chữ số đã cho, hãy viết số lớn nhất chia hết cho 2, 3 và 5, các chữ số đều khác nhau.

 Câu 8: Đặt tính rồi tính.

 a) 137 052 + 28 456                                             b/ 596 178  - 344 695         

Câu 9:  Tìm x:

        a)   x   x   42 = 15 792                                             b)  x : 255  =  203

Câu 10: Một cửa hàng trong hai tháng bán được 3 450m vải. Tháng thứ nhất bán được ít hơn tháng thứ hai là 170m vải. Hỏi mỗi tháng cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải?

 Đáp án đề thi kì 1 môn Toán lớp 4 TH Minh Tân năm 2017 - 2018

 

 

 

CÂU

 

1

2

3

4

5

C

A

D

B

A

 

Câu 6: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

567x23+433x23=23x(567+433)

                          =23x     1000       =23 000

Câu 7: Số đó là 750

Câu 8: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:

 37 052           596 178                                         

+                    -                                                                                 

 28 456           344 695

 65 508           251 483                                                                    

Câu 9: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

x x 42 = 15 792                                          x : 255 =  203

x = 15 792 : 42                          x=  203 x 255

x          = 376                            x          =  51 765

Câu 10:  Bài giải

  Tháng thứ nhất cửa hàng bán được số mét vải là(0,25đ):

 ( 3 450 – 170) : 2 = 1640 (m)(0,5đ)

 Tháng thứ hai cửa hàng bán được số mét vải là(0,25đ):

3450 – 1640 = 1810 (m) )(0,5đ)

Đáp số : 1640 mét(0,25đ):

                         1810 mét(0,25đ): 

Chú ý: Các câu : 6,8,9,10: HS biết đặt tính đúng là được tính 50% số điểm

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 1 môn Toán lớp 4 TH Minh Tân năm 2017 - 2018

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247