Đề thi kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2018 - TH Nguyễn Văn Trỗi

Các em tham khảo đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm học 2017 - 2018 trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi dưới đây.

Đề thi kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2018 - TH Nguyễn Văn Trỗi

Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng

     a) Trong các số: 86, 90, 74 , 52  số nào bé nhất

A. 74                B. 90                       C. 52                              D. 86

b)    Trong các số: 65 , 79 , 93 , 37  số nào lớn nhất

A. 37                 B. 79                      C. 93                              D. 65

Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng

a)     Số liền sau của 52 là:

A. 52                B. 55                      C. 53                             D. 51

b)    Số liền trước của 70 là:

A. 72                B. 68                      C. 69                             D. 74

Câu 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng

Kết quả của phép tính 32 + 50 là:

A. 62                B. 72                      C. 82                             D. 52

Câu 4: Tính

16 + 3 – 9 =………..                                     50 cm + 30 cm = …………..

Câu 5: Đặt tính rồi tính

 20 + 40                        18 – 8                                 14 + 3                         40 + 30

Câu 6: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng

Trong các số  15 ,   66 ,  40 , 09 , 70  số tròn chục là:

A. 15 , 40                          B. 66 , 40                        C. 40, 70                  D. 09, 70

Câu 7: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng

 Số “ Tám mươi chín” viết là:

A. 98                          B. 809                           C.  89                        D. 99

Câu 8: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

84    + 4 – 7 = …………

A. 80                          B. 85                           C.  83                       D. 81

Câu 9: Lớp 1A có 45 học sinh, trong đó có 21 học sinh nam. Hỏi lớp 1A có bao nhiêu học sinh nữ?                       

Câu 10:

a)     Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 8 cm

b)    Điền số thích hợp vào ô trống:

58 – 5 = 50 + ....

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2018 - TH Nguyễn Văn Trỗi

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!