Đề thi kì 2 lớp 1 môn Toán TH Thúy Lương 2017

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 trường TH Thúy Lương năm 2017 có đáp án chi tiết như sau:

Đề thi kì 2 lớp 1 môn Toán TH Thúy Lương 2017

De thi ki 2 lop 1 mon Toan TH Thuy Luong 2017

Đáp án đề thi kì 2 lớp 1 môn Toán TH Thúy Lương 2017

I. Phần trắc nghiệm : (7 điểm)

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

C

B

B

C

D

C

A

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

II. Phần tự luận: (3 điểm)

Câu 8 : ( 1 điểm): Làm đúng mỗi phép tính được 0, 25 điểm

Câu 9 : ( 1 điểm): Viết đúng lời giải được 0, 25 điểm ;

                              Viết đúng phép tính 0,5 điểm

                              Viết đúng đáp số được 0,25 điểm

Câu 10 : ( 1 điểm): Viết đúng dấu vào mỗi phép tính được 0, 5 điểm

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 1 môn Toán TH Thúy Lương 2017

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!