Đề thi kì 2 lớp 10 môn Lý 2023 - Sở GD Bắc Giang

Đề kiểm tra cuối học kì 2 năm học 2022 - 2023 môn vật lý lớp 10 THPT của Sở GD Bắc Giang gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận.

Đề thi kì 2 lớp 10 môn Lý 2023 - Sở GD Bắc Giang

Câu 6: Hệ thức liên hệ giữa động lượng p và động năng Wa của một vật chuyển động là

Câu 8: Một vật có khối lượng m đặt trong trọng trưởng có gia tốc rơi tự do là g, tại độ cao h so với mặt đất. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Thế năng của vật là

Câu 9: Nếu khối lượng của vật giảm 4 lần và vận tốc giảm 2 lần thì động năng của vật sẽ

Câu 10: Đơn vị của động lượng là

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác.

De thi ki 2 lop 10 mon Ly 2023 - So GD Bac Giang

De thi ki 2 lop 10 mon Ly 2023 - So GD Bac Giang

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 10 môn Lý 2023 - Sở GD Bắc Giang

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247