Đề thi kì 2 lớp 10 môn Sử 2020 - Sở GD Vĩnh Phúc

Đề khảo sát chất lượng học kì 2 năm học 2019 - 2020 môn lịch sử lớp 10 của Sở GD Vĩnh Phúc.

Đề thi kì 2 lớp 10 môn Sử 2020 - Sở GD Vĩnh Phúc

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác.

Câu 3: Nội dung nào dưới đây phản ánh không đúng nguyên nhân thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược Mộng - Nguyễn thời Trần?

A. Truyền thống yêu nước, đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc.

B. Kẻ thù của dân tộc đang trong tình trạng khủng hoảng, suy yếu.

C. Xây dựng được khối đoàn kết dân tộc

D. Có lực lượng lãnh đạo tài giỏi, nghệ thuật quân sự độc đáo.

De thi ki 2 lop 10 mon Su 2020 - So GD Vinh Phuc

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 10 môn Sử 2020 - Sở GD Vĩnh Phúc

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!