Đề thi kì 2 lớp 10 môn Toán 2019 - THPT Nguyễn Tất Thành

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 năm học 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Tất Thành, Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đề thi kì 2 lớp 10 môn Toán 2019 - THPT Nguyễn Tất Thành

Câu 4. (1,5 điểm)

1. Viết phương trình đường tròn đường kính AB với A (1; 4) và B (3; 2)

2. Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C): x2 + y2 – 2x – 6y + 6 = 0 biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng (∆): 3x – 4y – 6 = 0.

De thi ki 2 lop 10 mon Toan 2019 - THPT Nguyen Tat Thanh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 10 môn Toán 2019 - THPT Nguyễn Tất Thành

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!