Đề thi kì 2 lớp 10 môn Toán THPT Đống Đa 2019 - Có đáp án

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Đống Đa, Hà Nội năm học 2018 - 2019 có đáp án gồm cả trắc nghiệm và tự luận.

Đề thi kì 2 lớp 10 môn Toán THPT Đống Đa 2019

Cho đường tròn (C): x2 + y2 – 2x + 4y – 4 = 0 và đường thẳng d: 3x – 4y + 4 = 0

a) Xác định tâm và bán kính đường tròn (C). Viết phương trình đường thẳng ∆ song song với d và tiếp xúc với (C).

b) Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A (0; -1) cắt (C) tại 2 điểm M, N sao cho độ dài dây cung MN  là ngắn nhất.

De thi ki 2 lop 10 mon Toan THPT Dong Da 2019 - Co dap an

De thi ki 2 lop 10 mon Toan THPT Dong Da 2019 - Co dap an

De thi ki 2 lop 10 mon Toan THPT Dong Da 2019 - Co dap an

De thi ki 2 lop 10 mon Toan THPT Dong Da 2019 - Co dap an

Đáp án đề thi kì 2 lớp 10 môn Toán THPT Đống Đa 2019

De thi ki 2 lop 10 mon Toan THPT Dong Da 2019 - Co dap an

De thi ki 2 lop 10 mon Toan THPT Dong Da 2019 - Co dap an

De thi ki 2 lop 10 mon Toan THPT Dong Da 2019 - Co dap an

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 10 môn Toán THPT Đống Đa 2019 - Có đáp án

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!