Đề thi kì 2 lớp 10 môn Toán THPT Nguyễn Chí Thanh 2019 - Có đáp án

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 môn Toán trường THPT Nguyễn Chí Thanh, HCM năm học 2018 - 2019 có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 2 lớp 10 môn Toán THPT Nguyễn Chí Thanh 2019

Bài 6. (2 điểm) Cho đường thẳng d: x = 2 + 3t; y = 1 + t , (t ∈ R) và hai điểm A(1; 2); B (1; -4)

1. Tìm tọa độ trung điểm M của AB và viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng AB.

2) Viết phương trình đường tròn có tâm thuộc đường thẳng d và đi qua 2 điểm A, B.

De thi ki 2 lop 10 mon Toan THPT Nguyen Chi Thanh 2019 - Co dap an

Đáp án đề thi kì 2 lớp 10 môn Toán THPT Nguyễn Chí Thanh 2019

De thi ki 2 lop 10 mon Toan THPT Nguyen Chi Thanh 2019 - Co dap an

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 10 môn Toán THPT Nguyễn Chí Thanh 2019 - Có đáp án

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!