Đề thi kì 2 lớp 10 môn Văn - THPT Nguyễn Khuyến 2022

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn ngữ văn lớp 10 trường THPT Nguyễn Khuyến năm học 2021 - 2022 được cập nhật chi tiết dưới đây.

Đề thi kì 2 lớp 10 môn Văn - THPT Nguyễn Khuyến 2022

Thực hiện các yêu cầu:

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.

Câu 2. Trong đoạn trích, nhân vật trữ tình là ai?

Câu 3. Chỉ ra những chi tiết diễn tả hoàn cảnh biệt li cách trở trong đoạn trích.

Câu 4. Nêu hiệu quả phép đối được sử dụng trong câu: Thiếp trong cánh cửa chàng ngoài chân mây.

Câu 5. Em hiểu như thế nào về nội dung hai câu thơ sau?

De thi ki 2 lop 10 mon Van - THPT Nguyen Khuyen 2022

De thi ki 2 lop 10 mon Van - THPT Nguyen Khuyen 2022

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 10 môn Văn - THPT Nguyễn Khuyến 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247