Đề thi kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt - TH Vạn Yên 2019

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 trường tiểu học Vạn Yên, Mê Linh có đáp án chi tiết năm học 2018 - 2019.

Đề thi kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt - TH Vạn Yên 2019

Câu 2. Vì sao thóc gạo bỏ Hơ - bia để đi vào rừng?  (0.25 điểm)

A. Vì thóc gạo thích đi chơi.

B. Vì Hơ - bia đuổi thóc gạo đi.

C. Vì Hơ - bia khinh rẻ thóc gạo.

Câu 3. Biết thóc gạo giận mình bỏ đi Hơ - bia như thế nào?  (0.25 điểm)

A. Ân hận.                  B. Vui mừng.             C. Vẫn bình thường.

Câu 4. Vì sao thóc gạo lại rủ nhau về với Hơ - bia:  (0.25 điểm)

A. Vì Hơ - bia không có gì để ăn.

B. Vì Hơ - bia đã biết nhận lỗi và chăm làm.

C. Vì thóc gạo nhớ Hơ - bia.

De thi ki 2 lop 2 mon Tieng Viet - TH Van Yen 2019

Đáp án đề thi kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt - TH Vạn Yên 2019

De thi ki 2 lop 2 mon Tieng Viet - TH Van Yen 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt - TH Vạn Yên 2019

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247