Đề thi kì 2 lớp 2 môn Toán 2017 - TH Phú Thịnh B

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2017 của trường tiểu học Phú Thịnh B có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 2 lớp 2 môn Toán 2017 - TH Phú Thịnh B

Câu 1: (1 điểm): Khoanh vào trước kết quả đúng nhất:

a)    Số liền trước số 525 là:

A. 526       

B. 400

C. 524

 D. 600

b)    Giá trị của số 2 trong số 525 là:

A. 25

B. 200

C. 52

 D. 20

Câu 2: (1 điểm) Viết (theo mẫu):

Viết số

Đọc số

105

Một trăm linh năm

429

 

 

Chín trăm bốn mươi lăm

De thi ki 2 lop 2 mon Toan 2017 - TH Phu Thinh B

Đáp án đề thi kì 2 lớp 2 môn Toán 2017 - TH Phú Thịnh B

Câu 1: 1 điểm

a) C (0,5 điểm); b) D (0,5 điểm).

Câu 2: Mỗi ô viết đúng 0,5 điểm

Viết số

Đọc số

429

Bốn trăm hai mươi chín

945

Chín trăm bốn mươi lăm

Câu 3: 1 điểm

Chuhình tứ giác ABCD là: (0,25 điểm)

3 + 4 + 6 + 2 = 15 (cm) (0,5 điểm)

Đáp số: 15 cm (0,25 điểm)

Câu 4: 1 điểm

a) 0,5 điểm

735 < 739 (0,25 điểm)

927  = 900 + 27 (0,25 điểm)

b) 0,5 điểm  

                     82        (0,25 điểm)                     722        (0,25 điểm)

Câu 5: 1 điểm

a) Đ (0,5 điểm); b) S (0,5 điểm).

Câu 6: 1 điểm

a)     3 x 6 + 5 = 18 + 5 (0,25 điểm)         b) 4 x 5 : 2 = 20 : 2 (0,25 điểm)

               = 23 (0,25 điểm)                                  = 10  (0,25 điểm)

11

13

3

1

9

17

15

5

7

Câu 7: 1 điểm

Mỗi ô điền đúng : 0,25 điểm

 

Câu 8: 1 điểm

1m = 100cm (0,25 điểm)

Chiều cao bé Thanh là: (0,25 điểm)

100 – 3 = 97 (cm) (0,25 điểm)

Đáp số: 97 cm (0,25 điểm)

 

Câu 9: 1 điểm   

a) Có 7 hình tam giác (0,5 điểm)

b) Có 3 hình chữ nhật (0,5 điểm)

Câu 10: 1 điểm

a) 110 (0,5 điểm)

b) 224 (0,5 điểm)

Theo TTHN


Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 2 môn Toán 2017 - TH Phú Thịnh B

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247