Đề thi kì 2 lớp 2 môn Toán 2017 - TH Thái Xuyên

Đề kiểm tra định kì cuối học kì 2 năm 2017 lớp 2 môn Toán năm 2017 trường tiểu học Thái Xuyên.

Đề thi kì 2 lớp 2 môn Toán 2017 - TH Thái Xuyên

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:( 3 điểm) Chọn câu trả lời đúng

Câu 1:Kết quả của phép tính: 245 – 59 = ? 

  1. 304                       B. 186                       C. 168                         D. 286

Câu 2:Tìm x biết: x : 3 = 3

A. x = 1     

B. x = 3

C. x = 0

D. x = 9

Câu 3:Phép trừ có số bị trừ bằng số trừ và bằng hiệu là:

    A. 3 – 3 = 0 B. 0 – 0 = 0      C. 2 – 1 = 1   D. 3 – 1 = 2

Câu 4: 1m = ….. dm.Số điền vào chỗ chấm là:

A.1               B. 10               C. 100                      D. 1000

Câu 5: Anh tan học lúc 10 giờ rưỡi, em tan học lúc 10 giờ 15 phút. Hỏi anh tan học muộn hơn em bao nhiêu phút?

A. 45 phút              B. 35 phút         C. 15 phút                  D. 25 phút

Câu 6:Hình tam giác có chu vi là 12cm. Vậy số đo mỗi cạnh là biết các cạnh có số đo bằng nhau.

     A. 4 cm           B. 12 cm                  C. 3dm             D. 3 cm

B. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Đặt tính rồi tính ( 2 điểm)

a) 465  +  213              b)   857 –  432        c)       456 - 19      d) 234 + 296

Bài 2: Điền dấu < ; > ; = vào chỗ chấm ( 1 điểm)

   335 ..... 353                       2m + 50dm ..... 80 dm

   107 ..... 100 + 10 + 7                100 dm – 80 dm ..... 40 dm

Bài 3:Tìm x ( 1 điểm)

a)    34 + x = 86 – 21                b) 45: x = 9                                         

Bài 4: ( 1,5 điểm) Một cửa hàng, buổi sáng bán được 279 kg cam và bán được nhiều hơn buổi chiều 125 kg  cam. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu ki lô gam cam?

Bài 5:( 1điểm) Tính chu vi hình tứ giác. Biết số đo các cạnh của tứ giác đều bằng 5cm 

Bài 6:( 0,5điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

1, 2, 3, 5, 8, …. , ….. , 34

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 2 môn Toán 2017 - TH Thái Xuyên

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247