Đề thi kì 2 lớp 2 môn Toán 2020 - TH Phú Lương

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2019 - 2020 trường tiểu học Phú Lương, huyện Phú Lương có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 2 lớp 2 môn Toán 2020 - TH Phú Lương

Câu 4. Điền số thích hợp vào chổ chấm: (1 điểm)

a, 5 x 3 =………….                         14  : 2 = ............

b, Một hình tứ giác có độ dài các cạnh là 12 cm, 13cm, 14cm, 15 cm. Chu vi hình tứ giác là:…………

Câu 5:  30 + 50 … 20 + 60. Dấu cần điền vào chỗ chấm là: ( 0,5 điểm)

A. <                   B. >                         C. =                        D. không có dấu nào

De thi ki 2 lop 2 mon Toan 2020 - TH Phu Luong

Đáp án đề thi kì 2 lớp 2 môn Toán 2020 - TH Phú Lương

De thi ki 2 lop 2 mon Toan 2020 - TH Phu Luong

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 2 môn Toán 2020 - TH Phú Lương

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247