Đề thi kì 2 lớp 2 môn Toán TH Hương Sơn 2 2017

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2017 trường tiểu học Hương Sơn 2 được cập nhật chi tiết dưới đây.

Đề thi kì 2 lớp 2 môn Toán TH Hương Sơn 2 2017

PHẦN I. Trắc nghiệm.

Câu 1.  Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng .

           Lúc 5 giờ chiều là mấy giờ trong ngày?

  A.13 giờ                    B.15 giờ                C.17 giờ                   D. 18 giờ

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

            Kết quả của phép tính  9  x 3 =

A. 21                         B. 24                          C. 27                      D. 36

Câu 3.  Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng .

      Chữ số 4 trong số 648 có giá trị là:

A.  4 đơn vị                B. 40 đơn vị                      C. 400 đơn vị        D. 45 đơn vị

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng .

      Thứ ba tuần này là ngày 2/9. Vậy thứ ba tuần sau là ngày nào?

A. Ngày 8/9             B. Ngày 9/9     C. Ngày 10/ 9              D. Ngày 11/9

De thi ki 2 lop 2 mon Toan TH Huong Son 2 2017

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 2 môn Toán TH Hương Sơn 2 2017

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247