Đề thi kì 2 lớp 2 môn Toán TH Phường 1 năm 2017

Đề kiểm tra cuối học kì 2 năm 2017 môn Toán lớp 2 trường tiểu học Phường 1 có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 2 lớp 2 môn Toán TH Phường 1 năm 2017

De thi ki 2 lop 2 mon Toan TH Phuong 1 nam 2017

Đáp án đề thi kì 2 lớp 2 môn Toán TH Phường 1 năm 2017

Câu 1 : a. A: 0,5 điểm

             b. B: 0,5 điểm

Câu 2:  B: 0,5 điểm

Câu 3 : B: 0,5 điểm

Câu 4:  B. 54cm: 1 điểm

Câu 5:  A. 29: 1 điểm

Câu 6:  1 điểm  a. 29      : 0,5 điểm

                          b. 7cm :  0,5 điểm

Câu 7 : 0,5 điểm

Câu 8:1,5 điểm - Làm đúng mỗi phép tính 0,5 điểm.

Câu 9: 2 điểm

Bài giải

Mỗi dãy có số ghế là

(0,5 điểm)

36 : 4 = 9 ( chiếc ghế)

(1 điểm)

Đáp số:  9 chiếc ghế

(0,5 điểm)

 

Câu 10: 1 điểm. Làm đúng mỗi phép tính 0,5 điểm.

               a.  x x 3 = 3 x 10      b.  37 – x = 27 : 3           

                   x x 3 =  30                 37 – x = 9

                         x = 30 :3                      x =37- 9

                           x=10                          x = 28

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 2 môn Toán TH Phường 1 năm 2017

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247