Đề thi kì 2 lớp 4 môn Toán 2020 - TH Tân Bình

Đề kiểm tra cuối năm lớp 4 môn Toán năm học 2019 - 2020 trường tiểu học Tân Bình, có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 2 lớp 4 môn Toán 2020 - TH Tân Bình

Câu 9. (2 điểm) Bài toán:

Hai kho chứa 1350 tấn thóc. Tìm số thóc của mỗi kho, biết rằng số thóc của kho thứ  nhất bằng  số thóc của kho thứ hai.

 Câu 10.(1 điểm):

Trung bình cộng của các số: 150 ; 151 và 152 là : 

De thi ki 2 lop 4 mon Toan 2020 - TH Tan Binh

Đáp án đề thi kì 2 lớp 4 môn Toán 2020 - TH Tân Bình

De thi ki 2 lop 4 mon Toan 2020 - TH Tan Binh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 4 môn Toán 2020 - TH Tân Bình

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247